Verandermanagement


Een project is meer dan alleen een technisch kunstje. Behalve het binnen de afgesproken tijd en budget realiseren van de door de klant aangegeven doelstellingen, is het essentieel dat de veranderingen die het gevolg zijn van een project binnen de organisatie worden geaccepteerd. Dit betekent dat processen moeten worden aangepast, en dat medewerkers op de juiste manier moeten worden voorbereid. Het is mede dit aspect van een project waardoor Van den Hout zich onderscheidt van collega's.

Van den Hout heeft ervaring op zowel het managen van grote veranderprojecten bij (lokale) overheden en bedrijven, als ook veranderingen die het gevolg zijn van applicatie- en infrastructurele projecten. Het managen van een project is een specialiteit apart.