Consultancy


Van den Hout heeft uitgebreide ervaring in het adviseren van organisaties over de raakvlakken van techniek en organisatie op het terrein van ICT projecten. Met name het inzichtelijk maken van kosten en baten, het creŽren van draagvlak en het communiceren op alle niveaus is een specialiteit van Van den Hout.

Van den Hout heeft ervaring op velerlei terrein, variŽrend van het adviseren over SAP implementaties tot het schrijven van bestekken voor Europese aanbestedingen. Van het adviseren over ICT infrastructuren tot het beschrijven van bedrijfsprocessen. Van het beschrijven van de administratieve organisatie tot het opstellen van architectuurrichtlijnen.